EU-projekt

Vårvintern 2018 sökte vi företagsstöd från Landsbygdsprogrammet med tanken att bygga ett eget produktionskök, gårdsbutik, lager och slungrum på gården. Stödet beviljades av länsstyrelsen sommaren 2018 och byggnationen stod klar sommaren 2019.

Ombygganden består i stora drag av följande delar:

*Produktionskök och renseri

*Gårdsbutik

*Slungrum och intagsrum

*Lager